علمی-فرهنگی-آموزشی-شخصی

             

              به نام خدا

 

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهریار

کارشناسی آموزش ابتدایی

 

طرح درس سالانه و برنامه ی هفتگی پیشنهادی پایه ی سوم ابتدایی  

 

نام آموزگار :                    نام دبستان :                    تعداد دانش آموزان :        سال تحصیلی :

 

  درس

 

ماه

 

قرآن

 

هدیه های

آسمان

 

 

بنویسیم

 

بخوانیم

 

اجتماعی

 

ریاضی

 

علوم

تجربی

 

هنر

مهر

2 تا 15

8 تا 17

1 تا 28

2 تا 32

1 تا 11

2 تا 22

6 تا 21

خوشنویسی

و

نقاشی

آبان

   16تا 55

18 تا 27

29 تا 42

33 تا 51

12 تا 20

23 تا 58

22 تا 33

آذر

56تا74

28 تا 35

43 تا 70

52 تا 80

21 تا 32

59 تا 82

34 تا 43

دی

75تا86

36 تا 47

71 تا 84

81 تا 97

33 تا 42

83 تا 110

44 تا 61

خوشنویسی

و

نقاشی

بهمن

87تا97

48 تا 57

85 تا 105

98 تا 122

43 تا 50

111 تا 135

62 تا 79

اسفند

98تا108

58 تا 65

106 تا 119

123 تا 136

51 تا 58

136 تا 159

80 تا 99

فروردین

109تا116

66 تا 69

120 تا 133

137 تا 153

59 تا 61

160 تا 167

100 تا 107

کاردستی

اردیبهشت

117تا122

70 تا 80

134 تا 154

154 تا 172

62 تا 73

168 تا 192

108 تا 116

نوع آزمون

شفاهی

شفاهی

کتبی

شفاهی

شفاهی

کتبی

شفاهی

کتبی- عملی

 

" برنامه ی هفتگی درسی دوره ی ابتدایی "

 

 

زنگ

 

 

روز

 

اوّل

 

دوم

 

سوم

 

چهارم

شنبه

ریاضی

بخوانیم

علوم تجربی

اجتماعی

یکشنبه

ریاضی

ورزش

هدیه های آسمان

قرآن

دوشنبه

بنویسیم(املا)

بخوانیم

علوم تجربی

بنویسیم(انشا)

سه شنبه

ریاضی

ورزش

قرآن

هنر/ علوم تجربی

چهارشنبه

بخوانیم

بنویسیم(املا)

بنویسیم(انشا)

هنر/ اجتماعی

پنج شنبه

ریاضی

بخوانیم

اجتماعی

هدیه های آسمان

 

توجّه :

 

1- درس قرآن ، در دروه ی ابتد ایی دو ساعت می باشد ، که در پایه های اوّل و دوم یک ساعت آن در طول هفته ، طی ّ زنگ های اوّل به مدّت ده دقیقه اجرا خواهد شد .

2- درس علوم تجربی ، در پایه های سوم تا پنجم ، سه ساعت می باشد ، که یک ساعت آن با زنگ هنر جابه جا می شود .

3- درس اجتماعی در پایه ی سوم - چهارم و پنجم  در طول هفته سه ساعت می باشد که مانند درس علوم تجربی ، یک ساعت آن با درس هنر جابه جا می شود .

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۸۸ساعت 12:7  توسط مهدی سلمانی  |