علمی-فرهنگی-آموزشی-شخصی

به نام خدا

جدول طرح درس سالانه  ی علوم تجربی پایه ی چهارم ابتدایی

مشخّصات  کلّی : استان :    تهران  شهرستان :    شهریار   نام دبستان :  اباصالح (عج)    نام درس :علوم تجربی     نام آموزگار :   مهدی سلمانی   پایه : چهارم     تعداد جلسه ها ( در هفته ) :  سه جلسه  ( یک جلسه ی آن با هنر جا به جا می گردد.}                 

هدف کلّی  : «  آموزش مفاهیم و مهارت های علمی و افزایش سواد فن آورانه در فرا گیران »

 

ماه

هفته

شماره

جلسه

شماره

صفحه

رئوس

مطالب

هدف های جزئی و رفتاری

وسایل لازم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهر

 

 

اوّل

1

4-1

چه بوی

خوبی !

 

آشنای با روش های تحقیق ! 

کتاب درسی مقداری میوه مثل خیار ؛ پرتقال یا موز - دانش آموزان -  

تابلوی آموزشی  گچ  تخته پاک کن

ماژیک وایت برد

2

8-5

3

11-9

 

دوم

4

12

ساختمان

بدن

موجودات

زنده !

 

صفحه ی عنوانی : دانش آموزان به مطالعه ساختمان بدن موجود زنده  علاقه مند می شوند .

 

پوست نازک پیاز- میکروسکوپ

 پنس - کندوی خالی عسل و

ساختمان خانه کارد -لام و لام اِل

تخم مرغ خام- ظرف مناسب

تصاویری از تقسیم سلّولی و

اجزای سلّول - کتاب درسی

 تابلوی آموزشی -  گچ

 تخته پاک کن - ماژیک وایت برد

5

13

پس از گفت و گو ، درباره ی  تفاوت های موجودات زنده و  غیر زنده ، با خاصّه های مشترک موجودات زنده آشنا می شوند .

6

14

با انجام فعّالیّت مشاهده و مقایسه با مفهوم واحد ساختمانی بدن موجود زنده « سلّول » آشنا  می شوند. 

 

سوم

7

15

با انجام آزمایش صفحه ی 15 ، کار کردن با میکروسکوپ را ، در حد ّ ساده یاد می گیرند و  به کمک آن ، سلّول های پوست پیاز را مشاهده  و شکل آن ها را رسم کنند .

8

16

با مشاهده ی اجزای یک تخم مرغ خام و مقایسه ی آن با یک سلّول ، اجزای تشکیل دهنده ی سلّول را بشناسند .

9

17

با مشاهده و گفت و گو ، به تفاوت های  سلّول های گیاهی و  چگونگی رشد و تقسیم سلّول ها پی ببرند .

 

چهارم

10

11-1

دوره ی کتاب از صفحه ی

1 تا 11

در این جلسه ، پس از مرور مجدّد روش های تحقیق ، مواردی را که به عنوان تحقیق به دانش آموزان داده شده است بررسی  می کنیم و نمره ی آن ها به صورت

کیفی توصیفی داده می شود .

 

کتاب درسی دانش آموزان

 تابلوی آموزشی -گچ

 تخته پاک کن

 ماژیک وایت برد

11

17-12

دوره ی کتاب از صفحه ی 12 تا 17

در این جلسه ، پس از مرور بخش اوّل و رسیدن به اهداف مورد نظر ، سوأل های آن با کمک دانش آموزان طرح و سپس به آن ها پاسخ داده می شود .

12

17-1

اجرای آزمون

مدادکاغذی ماهانه

در این جلسه ، پس از بررسی و مرور صفحه های تدریس شده ، از دانش آموزان آزمون مدادکاغذی ماهانه برگزار و پس از بررسی پاسخ ها نمره ی آن ها به صورت

کیفی توصیفی داده می شود .

خلاصه گزارش تدریس در ماه مهر

 

در این ماه پس از معارفه و آشنایی با دانش آموزان قبل از بخش اوّل در هفته ی اوّل فراگیران را با روش های تحقیق آشنا

می کنیم .

در هفته ی دوم و سوم ، دانش آموزان با ساختمان بدن موجودات زنده ( سلّول ) ، کارکرد ، شباهت ها و تفاوت های  آن ها را   می شناسند .

 در هفته ی چهارم ، پس از دوره ی قسمت های تدریس شده ، طرّاحی سوأل های بخش اوّل ، بازدید تکالیف تحقیقی و موارد مربوط به درس آزمون ماهانه ی مداد کاغذی برگزار می گردد و نمره ها به صورت کیفی داده می شود .

 فرا رسیدن هفته ی دفاع مقدّس  -  هفته ی نیروی انتظامی بر همه ی دانش آموزان عزیز ، همکاران گرامی و  اولیای محترم مبارک باد .

 نتایج پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در این ماه :   خیلی خوب     خوب  قابل قبول   نیاز به تلاش بیشتر دارند

  

+ نوشته شده در  جمعه یکم مهر ۱۳۹۰ساعت 9:4  توسط مهدی سلمانی  |