علمی-فرهنگی-آموزشی-شخصی

ج) تعلیمات مدنی :

در این بخش ، می خواهم تا طرح درس سالانه ی تعلیمات مدنی را ارائه نمایم . هر چند توضیحات لازم در مورد چگونگی تدریس و سایر موارد  آموزشی در قسمت های جغرافی و تاریخ داده شده است ، ولی نکته ی قابل ذکر دراین زمینه این است که یکی ازمهم ترین ابزارهای لازم درتدریس درس تعلیمات مدنی بهره گیری از محیط آموزشی مثل مسجد و مدرسه به جهت ملموس بودن آن است .

در این جا ، ما صرفا ً به تقسیم بندی دروس تدریس شده در هر ماه یا در اصطلاح کلّی بودجه بندی این درس پرداخته ایم . توجّه داشته باشید که ساعت تدریس کتاب تعلیمات اجتماعی 3 جلسه در هفته است که یک جلسه ی آن مربوط به درس تعلیمات مدنی  می باشد . همچنین در پایان هر ماه ، یک آزمون مداد کاغذی ماهانه برگزار می گردد و نمره ی آن به صورت کیفی – توصیفی ثبت می شود %

طرح درس سالانه ی تعلیمات مدنی  پایه ی چهارم ابتدایی ؛  تهیه کننده : مهدی سلمانی آموزگار پایه ی چهارم دبستان اباصالح (عج)

ماه : مهر         درس اول : خانواده                هدف کلّی درسی : آشنایی با خانواده              صفحه : 108 تا 110

دانش آموازن باید بدانند ( هدف های جزئی )

دانش آموزان باید بتوانند ( هدف های رفتاری )

خلاصه ی گزارش تدریس

1 .  خانواده چگونه تشکیل می شود

2.   خانواده ، کدام نیازهای ما را بر طرف می کند.

3.     مشکلات خانواده های پرجمعیت را بدانند.

 

1. انواع خانواده ها را  تشخیص دهند.

2. در کارهای خانواده کمک کنند.

3. در کارهای خانواده همکاری کنند.

در این ماه درس اوّل خانواده تدریس می شود و دانش آموزان با مفهوم خانواده آشنا می شوند .

ماه : آبان   درس دوم : زندگی اجتماعی    هدف کلّی درسی : آشنایی با نقش و وظایف خانواده و نظم    صفحه : 111تا 113

دانش آموزان باید بدانند ( هدف های جزئی )

دانش آموزان باید بتوانند ( هدف های رفتاری )

خلاصه ی گزارش تدریس

1. معنای نظم را بدانند .

2 .  پدر و مادر چه وظایفی دارند.

3. چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی دارد.

4. هر کاری وقت مخصوص دارد .

1. در کارهای خانه به پدر و مادر خود کمک می کنند.

2. در خانه و مدرسه ، هر چیز جای معینی خودش بگذارد .

3. وظیفه ی خودشان را به درستی انجام بدهند .

در این ماه، درس دوم، زندگی خانوادگی تدریس  می شود و

دانش آموزان با نقش و وظایف   خانواده و نظم آشنا می شوند .

ماه : آذر       درس سوم : مدرسه           هدف کلّی درسی: آشنایی با مدرسه و اهمّیّت آن          صفحه : 114 تا 116

دانش آموزان باید بدانند ( هدف های جزئی )

دانش آموزان باید بتوانند ( هدف های رفتاری )

خلاصه ی گزارش تدریس

1. مدرسه ، محل تعلیم و تربیت است.

2. مدرسه خانه ی دوم  دانش آموزان است.

3. مدیر با همکاری کارکنان مدرسه ، برنامه های کاری   مدرسه را تنظیم می کند.

4. معلم در مدرسه بهترین راهنمای است.

1. درباره ی مدرسه ، تحقیق کنند .

2. دو نفر را که در مدرسه برای دانش آموزان تلاش می کنند نام ببرند  .

3. در اجرای برنامه های مدرسه با کارکنان آن همکاری می کنند .

 

 در این ماه درس سوم ، مدرسه تدریس می شود و

دانش آموزان  با خانه ی دومشان یعنی مدرسه  و خصوصیّات آن آشنا می شوند .

ماه : دی       درس چهارم : مسجد      هدف کلّی درسی : آشنایی با مسجد و خصوصیّات آن        صفحه : 117 تا 119

دانش اموزان باید بدانند  ( هدف های جزئی )

دانش آموزان باید بتوانند ( هدف های رفتاری )

خلاصه ی گزارش تدریس

1. نماز جماعت در کجا بر گزار می شود.

2. حل مشکلات محله در مسجد حل می شود .

3. مسجد یکی دیگر از محل های اجتماع مردم است.

4. مسجد نمونه ی کوچکی از جامعه اسلامی است.

1.در مراسم سخن رانی – دعا – عزاداری مسجد با علاقه شرکت کنند .

2. در کلاسهای علمی و فرهنگی مسجد مثل قرآن شرکت کنند.

3. از کتاب خانه ی مسجد استفاده کنند.

4. آزمون مستمر مدادکاغذی  ( میان نوبت ) را به خوبی برگزار کنند .

 در این ماه درس چهارم ، مسجد ندریس می گردد

 و دانش آموزان ضمن آشنایی با محیط مسجد و خصوصیّات آن ، آزمون مستمر  ( میان نوبت ) را 

 به خوبی برگزار می کنند و نمره ی آن به صورت کیفی – توصیفی درج می گردد .

ماه : بهمن    درس پنجم : زندگی روستایی       هدف کلّی درسی: آشنایی با زندگی روستایی      صفحه : 120 تا 122

دانش آموزان باید بدانند ( هدف های جزئی )

دانش آموزان با بتوانند ( هدف های رفتاری )

خلاصه ی گزارش تدریس

1. چرا بیشتر مردم روستاها یکدیگر  را می شناسد .

2. بیشتر روستاییان به کار کشاورزی و باغ داری مشغول هستند.

3.به همّت جهاد کشاورزی ،  در بیشتر روستاها مدرسه ، حمام ، مسجد  و خانه بهداشت وجود دارد .

4. چرا هوای روستاها تمیز و سالم است.

1. سه محصول کشاورزی را که در روستا تولید می شود نام ببرند.

2. تفاوت زندگی روستایی را با زندگی شهری و عشایری بگویند و آن ها را  با هم مقایسه کنند .

3. سه مورد از اقدامات جهاد کشاورزی را درروستاها بیان کنند .

4. آزمون پایانی مداد کاغذی ( نوبت اوّل ) را به خوبی برگزار کنند .

 در این ماه هفته ی اوّل ارزشیابی پایانی  ( نوبت اوّل )  

برگزار می گردد و نمرات آن به   صورت کیفی – توصیفی در کارنامه  دانش آموز درج می گردد . سپس درس پنجم  زندگی روستایی تدریس می گردد و دانش آموزان   با شیوه ی زندگی در روستا آشنا می شوند .

ماه : اسفند      درس ششم : زندگی شهری          هدف کلّی درسی: آشنایی با زندگی شهری         صفحه : 123 تا 127

دانش آموزان  بیاید بدانند  ( هدف های جزئی )

دانش آموزان باید بتوانند ( هدف های رفتاری )

خلاصه ی گزارش تدریس

1. چه ادراه های مهمی در شهر وجود دارد؟

2. شهر داری چه وظایفی دارد؟

3. زندگی در شهر با چه مشکلات زیادی روبرو

می شود ؟

1. چند شغل مهم را در شهر نام ببرند .

2. برای زیبا نگه داشتن محیط و حفظ پاکیزگی شهر تلاش کنند.

3. خوبی ها و بدی های زندگی در شهر را بگویند.

 در این ماه ، درس ششم : زندگی شهری تدریس می شود و دانش آموزان ضمن آشنایی با شیوه ی زندگی و خصوصیّات آن در حفظ و زیباسازی شهرشان

می کوشند  .

ماه : فروردین       درس هفتم : ملّت ایران       هدف کلّی درسی: آشنایی با امت ایران            صفحه : 128 تا 130

دانش آموزان باید بدانند ( هدف های جزئی )

دانش آموزان باید بتوانند ( هدف های رفتاری )

خلاصه ی گزارش تدریس

1. ملت ایران چه چیزهای مشترکی دارند

2. زبان و خط رسمی ملت ایران فارسی است.

3. سال ایرانی از روز ائل فروردین آغاز می شود و

 در آخرین روز اسفند به پایان می رسد .

4.بیشتر مردم ایران مسلمان هستند.

1. سرود ملی جمهوری اسلامی ایران را دسته جمعی بخوانند .

2. پرچم جمهوری اسلامی را بکشد و درباره ی آن تحقیق کنند .

3. علامت وسط پرچم چه مفهومی دارد .

 در این ماه ، که هفته ی اوّل و دوم آن به جهت فرا رسیدن ایّام نوروز تغطیل بوده است ، درس  هفتم : ملّت ایران تدریس شد و دانش آموزان ضمن آشنایی با خصوصیّات  ملّت ایران ، پرچم ایران را می کشند و درباره ی آن تحقیق می کنند  .

ماه : اردیبهشت        درس هشتم : امت اسلامی           هدف کلّی درسی :  آشنایی با امت اسلامی      صفحه : 131 تا 133

دانش آموزان باید بدانند  ( هدف های جزئی )

دانش آموزان باید بتوانند  ( هدف های رفتاری )

خلاصه ی گزارش تدریس

1. چه کسانی اعضای امت اسلامی هستند؟

2. مسلمانان جهان در حدود چند میلیارد نفرند؟

3. مسلمانان جهان در چه چیزهایی با هم متّحد هستند ؟

4. مسلمانان جهان در چه چیزهایی با هم مشترک هستند ؟

1. در آینده به مراسم حج می روند و کعبه را طواف کنند.

2. با اتحاد و همکاری مسلمانان دیگر راه  اسلام را در

 پیش بگیرند.

3. قرآن بخوانند و نماز بگذارند و تمام دستورات خداوند را

که از طرف پیامبر بر ما نازل شده است انجام دهند.

 در این ماه هفته ی اوّل درس هشتم امّت اسلامی تدریس می شود و

دانش آموزان ضمن آشنایی با خصوصیّات مسلمانان در باره ی مراسم

حج تحقیق می کنند .   هفته ی دوم کتا را دوره می کنند . در هفته ی سوم آزمون مستمر مداد کاغذی ( میان نوبت ) برگزار و نمره ی آن به صورت کیفی – توصیفی  ثبت می گردد و سرانجام در هفته ی چهارم آزمون پایانی مداد کاغذی  ( نوبت دوم ) برگزار و مانند قبل نمره ی آن به صورت

کیفی – توصیفی در کارنامه ی  دانش آموز ثبت می گردد .

+ نوشته شده در  جمعه یکم مهر ۱۳۹۰ساعت 8:35  توسط مهدی سلمانی  |