علمی-فرهنگی-آموزشی-شخصی

طرح درس سالانه ی جغرافیا- پایه ی چهارم ابتدایی- دبستان اباصالح (عج) ؛ تهیه کننده : مهدی سلمانی آموزگار پایه ی چهارم

ماه

هفته

شماره

جلسه

شماره

صفحه

رئوس مطالب

خلاصه ی گزارش تدریس

 

مهر

اوّل

1

 

5-1

درس اوّل :

محیط زندگی ما !

در این ماه درس اوّل و دوم تدریس شد و دانش آموزان ضمن آشنایی با علم جغرافیا و وسایل مورد نیاز این درس ،  می توانند چند وسیله یادگیری جغرافی را نام ببرند .

دوم

2

سوم

3

 

10-6

درس دوم :

چه وسایلی به یادگیری جغرافی کمک می کنند ؟

چهارم

4

 

آبان

اوّل

5

 

16-11

درس سوم :

نقشه چیست ؟

در این ماه دانش آموزان با مفهوم نقشه آشنا می شوند و می توانند نقشه ی کلاسشان را بکشند .

سپس آزمون مرحله اوّل از درس اوّل تا آخر درس سوم برگزار

می گردد .

دوم

6

سوم

7

چهارم

8

16-1

برگزاری آزمون مرحله ی 1

 

آذر

اوّل

9

22-17

درس چهارم :

چگونه جهت های جغرافیایی را پیدا کنیم ؟

در این ماه ، دانش آموزان با جهت های اصلی  فرعی ، قطب شمال و جنوب و قطب نما  آشنا می شوند و با راهنمایی  معلّم می توانند یک قطب نما بسازند .

سپس آزمون مرحله ی دوم از درس اوّل تا آخر درس چهارم برگزار

می گردد .

دوم

10

سوم

11

چهارم

12

22-1

برگزاری آزمون مرحله ی 2

 

دی

اوّل

13

31-23

درس پنجم و ششم :

ناهمواری های ایران – سرزمین های بلند و پست

در این ماه ، دانش آموزان ضمن آشنایی با ناهمواری های روی زمین و چگونگی تشخیص دما ی اطراف  زمین با راهنمایی آموزگار می توانند ماکت ناهمواری های روی زمین را درست کنند .

سپس آزمون مستمر را از درس اوّل تا آخر درس هفتم برگزار

می کنند .

دوم

14

سوم

15

36-32

درس هفتم :    آب و هوا چیست ؟

چهارم

16

36-1

برگزاری آزمون مستمر( میان نوبت )

 

بهمن

اوّل

17

36-1

دوره ی کتاب و برگزاری آزمون پایانی ( نوبت اوّل )

در این ماه ،  پس از دوره ی کتاب ، آزمون پایانی ( نوبت اوّل )برگزار و ثبت نمره های دانش آموزان ، به صورت  کیفی – توصیفی  دانش آموزان با نواحی مختلف آب و هوایی و اصطلاحاتی چون

« ییلاق و قشلاق » آشنا  می شوند و نواحی آب و هوایی را روی نقشه ، نشان  می دهند .

دوم

18

سوم

19

43-37

درس هشتم :

نواحی آب و هوایی ایران کدامند ؟

چهارم

20

 

اسفند

اوّل

21

50-44

درس نهم :

دریاها و دریاچه های ایران

در این ماه ، دانش آموزان صمن آشنایی با انواع دریاها و دریاچه ها و نام بردن اهمّیّت خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه ی خزر

 آن ها را روی نقشه نشان دهند .

سپس  کتاب را دوره و آزمون مرحله سوم را ، از درس اوّل تا آخر درس نهم برگزار می کنند .

دوم

22

سوم

23

50-1

دوره ی کتاب و برگزاری آزمون مرحله ی 3

چهارم

24

 

فروردین

اوّل

تعطیل رسمی – عید نوروز

در این ماه که از هفته ی سوم شروع می شود دانش آموزان ضمن آشنایی  با نقش رودها در زندگی روزمره و اهمیّت

آن ها چند رود را از روی نقشه نام می برند .

دوم

سوم

25

55-51

درس دهم :

رودها در زندگی ما چه نقشی دارند ؟

چهارم

26

 

اردیبهشت

اوّل

27

61-56

درس یازدهم : راه ها در زندگی ما چه نقشی دارند ؟

در این ماه ، دانش اموزان ضمن آشنایی با نقش و اهمّیّت و انواع

راه های زمینی ، هوایی و دریایی و خصوصیّت آن ها در زندگی و چند اصطلاح صادرات ، واردات و بازرگانی وروی نقشه چند تا از

 آن ها  را نام ببرند .

 پس از دوره ی کتاب آزمون های مستمر و پایانی ( نوبت دوم ) را برگزار می کنند و نمره های آن ها به صورت کیفی – توصیفی ثبت می گردد .

دوم

28

69- 62

درس دوازدهم :    راه های ایران

سوم

29

69-1

دوره ی کتاب و اجرای آزمون مستمر

چهارم

30

69-1

دوره ی کتاب و اجرای آزمون پایانی ( نوبت دوم )

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم مهر ۱۳۹۰ساعت 8:21  توسط مهدی سلمانی  |