علمی-فرهنگی-آموزشی-شخصی

به نام خدا

جدول طرح درس سالانه  ی بخوانیم و بنویسیم پایه ی چهارم ابتدایی

مشخّصات  کلّی : استان :    تهران    شهرستان :    شهریار    نام دبستان :  اباصالح (عج)    نام درس :فارسی ( بخوانیم ) 

   نام آموزگار :   مهدی سلمانی   پایه : چهارم     تعداد جلسه ها ( در هفته ) :  سه جلسه 

هدف کلّی  : «  آموزش مفاهیم و مهارت های خواندن ، درک مفاهیم و نوشتن { املا و انشا } در فرا گیران »

ماه

هفته

شماره

جلسه

شماره

صفحه

رئوس مطالب

هدف های جزئی و رفتاری

وسایل لازم

 

 

 

 

 

مهر

 

اوّل

1

 

7-1

درس اوّل :

از همه مهربان تر

-       آشنایی با نشانه های خدا

-      آشنایی با منادا و پسوند گاه

- انجام تمرین های بنویسیم صفحه ی 1 تا 6

کتاب درسی – 

تابلوی آموزشی - گچ -

 تخته پاک کن –  

ماژیک وایت برد

2

3

 

دوم

4

 

14-7

درس دوم :

باغچه ی اطفال

- آشنایی با جبّار باغچه بان

-  آشنایی با کلمه های ترکیبی و جمع مکسّر  

- انجام تمرین های بنویسیم صفحه ی 7 تا 11

یکی از آثار جبّار باغچه بان

کتاب درسی – 

تابلوی آموزشی - گچ -

تخته پاک کن –  

ماژیک وایت برد

5

6

 

سوم

7

 

21-15

درس سوم :

سال های دور از خانه

-    آشنایی با شیوه های نامه نگاری

-      آشنایی با اسم مکان  و شکل های مختلف کلمه ها از نوشتاری به گفتاری

-  اجرای نمایش  « سرگذشت یک نامه » 

- انجام تمرین های بنویسیم

صفحه ی 12 تا 16

جعبه ی خالی ( کارتن) بزرگ – کاغذ رنگی –

چسب مایع – قیچی

ماژیک معمولی یا آب رنگ –

پاکت نامه - تمبر-

گروه نمایش

کتاب درسی – 

تابلوی آموزشی - گچ -

تخته پاک کن – 

 ماژیک وایت برد

8

9

 

چهارم

10

 

31-22

درس چهارم :

کودکان حق دارند که ... 

- آشنایی با قوانین حقوق کودک .

- آشنایی با سازمان ملل متّحد و

سازمان های وابسته به آن

- آشنایی با فعل و قافیه

- روان خوانی « رفیق نیمه راه »

- انجام تمرین های بنویسیم ص 17 تا 23

پیمان نامه ی حقوق کودک –

 کتاب درسی – 

تابلوی آموزشی- گچ -  

تخته پاک کن

ماژیک وایت برد

11

12

خلاصه گزارش تدریس در ماه مهر

در هفته ی اوّل ، درس « از همه مهربان تر» تدریس می شود و دانش آموزان ضمن انجام دادن فعّالیّت های کتاب  با نشانه های خدا و با منادا آشنا می شوند . سپس تمرین های بتنویسیم ص 1 تا 6 را انجام می دهند .

 در هفته ی دوم ، درس « باغچه ی اطفال » تدریس می شود و دانش آموزان ضمن انجام دادن فعّالیّت های کتاب  با سرگذشت زندگی « جبّار باغچه بان » کلمه های ترکیبی و جمع مکسّر آشنا می شوند .

سپس تمرین های بنویسیم ص 7 تا 11 را انجام می دهند .

در هفته ی سوم ، درس « سال های دور از خانه »تدریس می شود و دانش آموزان ضمن انجام دادن فعّالیّت های کتاب با شیوه های نامه نگاری  اسم مکان ، شکل های مختلف کلمات از نوشتاری به گفتاری آشنا می شوند و نمایش « سرگذشت یک نامه » را به صورت گروهی اجرا می نمایند . سپس تمرین های بنویسیم ص 12 تا 16 را انجام می دهند .

در هفته ی چهارم ، درس « کودکان حق دارند که ... » تدریس می شود و دانش آموزان ضمن انجام دادن فعّالیّت های کتاب با قوانین حقوق کودک ، سازمان ملل متّحد و سازمان های وابسته به آن ، فعل ، قافیه و روان خوانی « رفیق نیمه راه » آشنا می شوند . سپس تمرین های بنویسیم ص 17 تا 23 را انجام می دهند .

نتایج پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در این ماه :   خیلی خوب ■    خوب □  قابل قبول □  نیاز به تلاش بیشتر دارند □

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم مهر ۱۳۹۰ساعت 8:2  توسط مهدی سلمانی  |