علمی-فرهنگی-آموزشی-شخصی

دید کلی

کرم کدوی خوک و انسان یا تنیاسلیوم گونه‌ای از کرمهای پهن ، رده نواریان است. نواریان اکثرا دراز و دارای بدنی پهن هستند که از تعداد زیادی قطعات یا بندهای کوتاه تشکیل گردیده‌اند. این کرمها از کوتیکول پوشیده شده‌اند. دارای مجاری وازنشی یا دفعی هستند و یک حلقه عصبی با سه جفت طنابهای عصبی دارند. اینها دهان و لوله گوارش ندارند و مواد غذایی از دیواره بدنشان جذب می‌شود و همگی انگلهای داخلی هستند و کرمهای بالغ در روده مهره‌داران و لاروها در بافتهای میزبان واسط به سر می‌برند.تصویر

شکل ظاهری

کرم کدو خوک و انسان یا تنیاسولیوم از زمانهای قدیم شناخته شده است. یک سر کوچک گره مانند یا اسکولکس دارد که در کناره‌های آن چهار مکنده یا بادکش و در نوک یا روستلوم آن دایره‌ای از قلابهای متعدد دیده می‌شود. گردن یا منطقه جوانه ، اسکولکس را به بدن متصل می‌سازد. بدن شامل رشته‌ای تا 1000 بند یا پروگلوتید می‌باشد.

بادکشها و قلابها بکار چسبیدن اسکولکس به دیواره روده میزبان می‌آید و زنجیره پروگلوتیدها در حفره روده آزادانه قرار گرفته است. پروگلوتیدهای جدید در ناحیه گردن دائما بوسیله جوانه زدن پدید می‌آیند و با فشار پروگلوتیدهای دیگر به عقب رانده می‌شود. همچنان که پروگلوتیدها به عقب می‌روند، اندازه آنها افزایش یافته ، کامل‌تر شده بالاخره جدا می‌گردند.

پروگلوتید

هر بند بدن کرم کدو را پروگلوتید نامند. در هر پروگلوتید ، عضلات ، پارانشیم و قسمتهایی از مجاری وازنشی که بوسیله یک مجرای عرضی به هم متصل است، تعداد زیادی سلولهای شعله‌ای و اعصاب موجود است. هنگامی که یک پروگلوتید از اسکولکس فاصله معینی پیدا می‌کند، مجموعه کاملی از اندامهای جنسی نر و ماده در آن پدیدار می‌شود. در پروگلوتید دستگاه گوارش ، جریان خون و تنفس وجود ندارد و دستگاه تناسلی برعکس رشد زیادی کرده است.

دستگاه عصبی

در اسکولکس دو حلقه عصبی وجود دارد که روی این دو حلقه مزبور چهار جفت گانگلیون عصبی واقع شده است. علاوه بر آن گانگلیون بزرگ قعری نیز در اسکولکس وجود دارد. در هر طرف بدن در امتداد و نزدیک لوله یک زوج رشته عصب طولانی موجود است که در ستاسر بدن وجود دارد.

اندامهای حسی

در این جانوران به علت دارا بودن زندگی انگلی اندامهای حسی موجود نیست. ولی رشته‌ها عصبی زیادی در زیر پوست و اسکولکس آنها وجود دارد. 

دستگاه تناسلی  

 

این کرمها نر و ماده هستند و در هر قطعه بدن آنها هر دو دستگاه تناسلی نر و دستگاه تناسلی ماده وجود دارد. دستگاه تناسلی نر در قطعات نزدیک تر به گردن شروع به تشکیل شدن می‌نماید. ولی دستگاه تناسلی ماده در قطعات پایین تر بوجود می‌آید. بنابراین بیضه‌ها زودتر از تخمدانها تشکیل می‌شود. در بندهای میانی بدن ، هر دو دستگاه وجود دارد. به تدریج که به انتهای بدن نزدیک می‌گردد. در بندهای متوالی عمل لقاح انجام می‌شود و تخمها تشکیل می‌گردند. در بندهای آخر این دستگاه تناسلی از بین می‌رود و فقط آثاری از آنها باقی می‌ماند.

رشد تخم و چرخه زندگی کرم کدو

رشد و نمو یا سیر تکاملی تخمها در یک موقع شروع می‌شود و تا موقعی که پروگلوتیدهای رسیده از کرم جدا و از مدفوع میزبان به خارج دفع و سپس متلاشی می‌گردند، ادامه می‌یابد. پس از مدتی در هر یک از تخمهای پراکنده در روی زمین یک لارو شش قلابی بوجود آمده ، آنگاه تکامل تخمها متوقف می‌شوند. چنانچه خوکی این تخمها را بخورد، پوسته تخمها در روده خوک هضم شده و لاروها در خون یا عروق لنفی راه می‌یابند و از آنجا نیز به عضلات ارادی رفته و کیست پیدا می‌کنند.

کیست بزرگ و پر از مایع می‌شود و از این پس آن را کرم مثانه‌ای یا سیستی سرکوس می‌نامند. داخل سیستی سرکوس اسکولکس با بادکشها و قلابهای آن بوجود می‌آید. ولی رشد و نمو صورت نمی‌گیرد. وقتی انسان
گوشت خوک محتوی چنین کیستی را بطور خام یا کاملا نپخته بخورد، دیواره خارجی کیست گوارش یافته و اسکولکس به روده میزبان (انسان) می‌چسبد و بدین ترتیب کرم کدوی جدید شروع به تشکیل شدن می‌نماید. عفونتهای رویانی در انسان ، موجب ابتلا سیستم اعصاب مرکزی شده و عوارض شدید و وخیمی به بار می‌آورد.

چرخه ی زندگی کرم کبد گوسفند_

این کرم ، در حالت بلوغ ، در کبد و کیسه  صفرا گوسفند زندگی می کند. تخم های این کرم از مجرای صفراوی ، که به روده می آید ، عبور می کنند و به درون روده می رسند و همراه با مدفوع از بدن خارج می شوند. اگر این تخم ها به درون آب راه یابند ، به نوزاد های مژک دار کوچکی به نام میراسیدیوم تبدیل می شوند. در این حالت ، اگر تا 8 ساعت میزبان دوم خود را که نوعی حلزون آب شیرینلیمنه‌آاست ، نیابند می میرند. با پیدا كردن  لیمنه آ ، میراسیدیوم ها از طریق جلد وارد بدن حلزون می شوند. ورود بیش از حد این نوزاد ها به بدن حلزون ، میزبان دوم را از پا در می آورد.

 

نوز مطالعه ی كرم كدوی گاو (تیناساجیناتا ) :

این كرم در دوره ی بلوغ در لوله ی گوارش آدمی زندگی می كند و در مرحله ی نوزادی در درون ماهیچه های گاو به سر می برد. طول كرم بالغ تا 10 متر یا بیش تر می رسد.  سر كرم ، یعنی كوچك ترین قطعه ی بدن ، دارای چهار بادكش است كه به كمك آن ها ، جانور به دیواره ی روده می چسبد. تعداد قطعات سازنده ی بدن تا 2000 عدد می رسد. قطعات انتهایی بدن ، آكنده از نوزادانی است كه از بقیه ی قطعات جدا و همراه مدفوع خارج می شوند . دستگاه های بدن ، كم و بیش، شبیه پلاناریا  و سایر كرم های پهن هستند . اما دستگاه تولید مثل بسیار گسترش یافته است، به طوری كه در هر قطعه (پروگلوئید) ، تعدادی بیضه، تخمدان، مجرای خروج اسپرم و مجرای تناسلی ماده وجود دارد و اسپرم های هر قطعه ، گامت های ماده ی همان قطعه را بارور می سازند (خودلقاحی) و در هر قطعه ، تعداد زیادی تخم تولید می شود.

  در چرخه ی زندگی كرم كدوی گاو، قطعات آكنده از تخم ، همراه مدفوع انسان مبتلا، خارج می شوند و علف های آلوده به تخم ها را خورد ، تخم ها در روده اش می شكفند و نوزادان خارج می شوند . نوزادان از دیواره ی روده عبور می كنند، وارد جریان خون می شوند ، به عضلات ماهیچه ای انتقال می یابند و در درون این ماهیچه ها، به حالت كیست، مستقر می شوند . اگر آدمی ماهیچه ی آلوده ی نپخته یا خوب نپخته را بخورد، نوزادان موجود در ماهیچه، از درون كیست بیرون می آیند و به كمك بادكش های خود به دیواره ی روده می چسبند و رشد آغاز می كنند.ظرف 2 تا 3 هفته كرم بالغ می شود و قطعات پر از تخم از بقیه قطعات جدا و از مخرج خارج می شوند و با آلوده كردن محیط ، دوره ی زندگی كرم تكرار می شود.

  چرخه زندگی كرم كدوی خوك مشابه كرم كدوی گاو است . در سر كرم كدوی خوك علاوه بر بادكش، تعدادی قلاب نیز وجود دارد.

اد مژك دار ، در بدن حلزون ضمن تغییر شكل ، به طریق غیر جنسی تكثیر می یابد. شكل نهایی نوزاد در بدن حلزون سركاریا نام دارد ، كه به همین شكل از بدن حلزون خارج می شود. سركاریا به طور معمول به درون بدن خود كیست تولید می كند و به علف های نزدیك یا داخل آب می چسبد. اگر گوسفندی علف آلوده را بخورد ، سركاریا با پاره شدن كیست ، آزاد می شود و از طریق دیواره ی روده خود را به مجرای صفراوی می رساند و در آن جا به كرم بالغی تبدیل    می شود و زندگی خود را از نو آغاز می كند.


 

علایم بالینی

وجود لارو در عضلات و مغز و کبد که تقریبا دو ماه پس از خوردن تخم کرم ایجاد می‌شود ایجاد بیماری می‌کند که سیستی سرکوزیس نام دارد. اگر لارو در مغز باشد علایم عصبی از جمله صرع بروز می‌نماید. استقرار لارو در بطن چهارم مغز باعث بالا رفتن فشار داخل مغز و هیدروسفالی می‌شود که با علایم سر درد ،‌حالت تهوع و استفراغ و دو بینی همراه است.تصویر

تشخیص

تشخیص آلودگی به کرم بالغ با مشاهده تخم در مدفوع و یا در لام تهیه شده با نمونه برداری از اطراف نشیمن گاه داده می‌شود. از روشهای آزمایشگاهی و سرمی و اشعه ایکس برای تشخیص استفاده می‌نمایند.

درمان

برای درمان باید از تجویز داروهایی که باعث حل شدن کرم در داخل بدن شود خودداری کرد و نیز باید از ایجاد استفراغ در موقع درمان جلوگیری نمود. داروی موثر پرازیکوآنتل است.

پیشگیری

خوشبختانه چون لارو این کرم در بدن خوک پرورش می‌یابد و خوردن گوشت خوک برای مسلمانان حرام است افراد مسلمان به این بیماری مبتلا نمی‌شوند.
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آذر ۱۳۸۹ساعت 22:41  توسط مهدی سلمانی  |